Skam

BT - - NYHEDER -

Fil­min­struk­tør Tho­mas Vin­ter­berg er se­ne­ste i ræk­ken til at skam­me sig over sit land i uden­land­sk pres­se. Må­ske bed­re at sæt­te et ak­tivt de­mo­kra­tisk aft ryk end spre­de skyld og skam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.