De tør ik­ke ste

BT - - NYHEDER -

Man ka­ster sig ik­ke ba­re ud i no­get ukendt, med­min­dre der er helt ek­stra­or­di­næ­re grun­de til det, og dér me­ner jeg ik­ke, at Stor­bri­tan­ni­en er. Man ved, hvad man har, og man ved ik­ke, hvad man får De­rek Beach, EU- eks­pert på Aar­hus Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.