Dansk de­sig­ner ramt af sk­lero­se

BT - - NYHEDER -

Mads Nør­gaards klas­si­ske stri­be­de T- shir­ts lig­ger i tøjskuf­fen i man­ge dan­ske hjem. Den kend­te dan­ske mo­de­de­sig­ner har haft stor for­ret­nings­mæs­sig suc­ces – blandt an­det i sin bu­tik på Strø­get i in­dre Kø­ben­havn. Nu for­tæl­ler Mads Nør­gaard i ma­ga­si­net Eu­ro­man, at han li­der af den fryg­te­de syg­dom, sK­lero­se. Det er en kro­nisk neu­ro­lo­gisk au­toim­mun syg­dom, hvor im­mun­for­sva­ret går til an­greb på ner­ve­cel­ler­ne i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met.

» At få di­ag­no­sen var som at bli­ve spar­ket i ny­rer­ne, når du al­le­re­de lig­ger ned, « si­ger Mads Nør­gaard til Eu­ro­man.

Her for­tæl­ler han og­så om de ne­ga­ti­ve tan­ker, der føl­ger med.

» Det vær­ste sce­na­rie var, at min ko­ne og jeg gik fra hin­an­den, og at jeg end­te i en kø­re­stol. Jeg tro­e­de og­så, at jeg var nødt til at sæl­ge fir­ma­et, « si­ger Mads Nør­gaard.

I lang tid holdt Mads Nør­gaard syg­dom­men hem­me­lig – men nu har han alt­så valgt at stå frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.