Kendt for­fat­ter er gå­et bort

BT - - NYHEDER -

Um­ber­to Eco er død. Den ita­li­en­ske fi­lo­sof, for­sker og for­fat­ter blev 84 år og dø­de fre­dag, op­ly­ser hans fa­mi­lie. Eco var bedst kendt for sin roman ’ Ro­sens navn’, der blev ud­gi­vet i 1980 og blev solgt i mil­li­o­ner af ek­sem­pla­rer. Bo­gen blev ef­ter­føl­gen­de fil­ma­ti­se­ret med en kut­te­klædt Se­an Con­ne­ry i rol­len som munk i 1986.

Men Eco blev og­så kendt for at kom­men­te­re den po­li­ti­ske og kul­tu­rel­le si­tu­a­tion i Ita­li­en og re­sten af ver­den. For om­kring et år si­den sam­men­lig­ne­de han blandt an­det den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe Is­la­misk Stat med na­zis­men.

Eco ef­ter­la­der en ko­ne og to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.