De­par­di­eu: Jeg be­un­drer Pu­tin

BT - - NYHEDER -

Ve­st­li­ge be­rømt­he­der står ik­ke li­ge­frem i kø for at lov­pri­se Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Pu­tin men han har dog en tro­fast støt­te i det fran­ske fi lmi­kon Gérard De­par­di­eu.

» Jeg be­un­drer Vla­di­mir Pu­tin, for det han gør. Man­ge af mi­ne ven­ner bli­ver vre­de på mig over det, men jeg er li­geg­lad, « sag­de De­par­di­eu på en pres­se­kon­fe­ren­ce, iføl­ge Aft on­bla­det.

De­par­di­eu fi k rus­sisk pas i 2013 for at und­gå at be­ta­le top­skat i Frank­rig, og si­den har han støt­tet varmt op om Pu­tin. » Jeg fø­ler mig me­get rus­sisk. Jeg bor oft e uden for Frank­rig. Der er fran­ske in­tel­lek­tu­el­le og selv folk i Rusland, som ik­ke kan li­de mig, for­di jeg kan li­de Pu­tin, der gav mig mit pas. Det be­ty­der ik­ke no­get, om folk er imod mig, « si­ger sku­e­spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.