BTs le­der tors­dag: Fortjent op­sang til Krarup

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Dansk Fol­ke­par­tis Ma­rie Krarup har sat gang i de­bat­ten om bør­ne­op­dra­gel­se. Krarup er til­hæn­ger af den hånd­fa­ste op­dra­gel­se, hvor det er i or­den at skæl­de ud og end­da gi­ve en øre­fi gen el­ler et rap over fi ngre­ne. » Jeg forag­ter, hvis man ik­ke kan in­spi­re­re og bli­ver nødt til at skæl­de ud, få folk til at skam­me sig el­ler slå. Så har man fejl­et som men­tor og som for­æl­der, « si­ger Tho­mas Bla­ch­man...

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.