Ka­nye og kvin­der­ne

BT - - NYHEDER -

KÆR­LIG­HE­DEN I dag er det næ­sten umu­ligt at fo­re­stil­le sig Ka­nye West uden hans egen pri­va­te re­a­li­ty prin­ses­se Kim Kar­das­hi­an, som han og­så har to børn med. Men der var fak­tisk liv i dob­belt­sen­gen før Kim Kar­das­hi­ans an­komst i 2012.

Så­le­des ind­led­te Ka­nye i 2002 et for­hold til de­sig­ne­ren Ale­xis Phi­fer. De to blev for­lo­vet i 2006. Men i 2008 var det slut.

Sam­me år mød­te Ka­nye West fo­to­mo­del­len Am­ber Ro­se. Og det for­hold va­re­de frem til 2010, hvor- eft er Ka­nye dyr­ke­de sing­le­li­vet i et par år.

I 2012 be­gynd­te Ka­nye West så at kom­me sam­men med sin go­de ve­nin­de Kim Kar­das­hi­an, som han hav­de kendt i fl ere år.

De to blev for­lo­vet i 2013. Året eft er blev de gift ved en kæm­pe ce­re­mo­ni i Ita­li­en. Og som­me­ren eft er kom den før­ste lil­le Kim/ Ka­nye co- pro­duk­tion, dat­te­ren North West, til ver­den. I de­cem­ber sid­ste år fulg­te lil­le­sø­ster Saint West eft er. Og pla­nen er, at han li­ge­som sin sto­re­sø­ster skal dø­bes i den ar­men­ske kir­ke i Jerus­a­lem, Is­ra­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.