FAK­TA

BT - - NYHEDER -

VVVV

1 stjer­ne:

2 stjer­ner:

3 stjer­ner:

Gu­i­de Mi­chel­ins sy­stem med stjer­ner­ne har ek­si­ste­ret si­den 1930er­ne, og Dan­mark fi k til­delt sin før­ste stjer­ne i 1983. I lø­bet af året be­sø­ger Mi­che­lin- gu­i­dens in­spek­tø­rer re­stau­ran­ter og vur­de­rer, hvor­vidt de fortje­ner en af de for­nem­ste an­be­fa­lin­ger, man kan op­nå i re­stau­ra­tions­ver­de­nen.

En god re­stau­rant i sin ka­te­go­ri

Rig­tig godt køk­ken, værd at kø­re en om­vej eft er

Ek­stra­or­di­nær køk­ken­kunst, værd at rej­se eft er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.