12- tal

BT - - NYHEDER -

Stu­di­er­ne til­træk­ker og be­løn­ner helt for­skel­li­ge ty­per af per­son­lig­he­der, vi­ser et dansk stu­die. Åben­hed er en for­del på stu­di­et i statskund­skab, hvor­i­mod for me­get åben­hed er ne­ga­tivt på ju­rastu­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.