MADSKO­LE

BT - - SØNDAG -

I KØK­KE­NET: Pe­ter Ste­en, slag­ter­me­ster Dan­sker­ne el­sker kød, men ved alt for lidt om det, me­ner Pe­ter Ste­en, hvis er­klæ­re­de mis­sion som slag­ter er at læ­re fra sig. Der­for dri­ver han bå­de sin kom­bi­ne­re­de slag­ter­bu­tik, ta­ke- away og bøfre­stau­rant Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn og en kødsko­le læn­ge­re ne­de ad ga­den på Ro­sen­væn­gets Al­lé. Her kan al­le, der er in­ter­es­se­ret i at læ­re me­re om kød, kom­me på kur­ser i kød og pøl­se­ma­ge­ri. Pe­ter Ste­en vandt Slag­ter­pri­sen i 2011. Læs me­re om ham på Gour­man­di­et. dk. I KØK­KE­NET: Maria Eng­b­jerg, grønt­sags­pas­sio­nist Grønt­sa­ger­ne har ho­ved­rol­len, og kø­det er til­be­hør, når Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne grøn­ne må­l­ti­der. Hun kal­der sig grønt­sags­pas­sio­nist, for­di hun ik­ke kan fo­re­stil­le sig et må­l­tid uden. Der er dog langt til ve­ge­tar­mad, når Maria Eng­b­jerg de­ler sin pas­sion på sin po­pu­læ­re mad­blog Van­lø­se Blu­es el­ler i sin ko­ge­bog ’ Ge­ni­a­le Grønt­sa­ger’. Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne ret­ter med ud­gangs­punkt i en be­stemt ho­ved­grønt­sag, så man nemt får in­spira­tion til, hvad et hvid­kåls­ho­ved el­ler en po­se gu­le­rød­der kan for­vand­les til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.