MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Van­vit­tig fo­rel­sket

Eft er to me­get fan­ta­sti­ske æg­te­ska­ber, hvor jeg trå­d­te mi­ne bar­nesko, først med An­ne­li­se Ga­bold, som er en kendt fi gur i dansk te­a­ter og fi lm­liv, og som jeg har en skøn dat­ter med, og si­den med san­ge­r­in­de Me­re­te Bæk­ke­lund, mød­te jeg Kik­ke Ha­gen, som er læ­ge og en me­get selv­stæn­dig per­son. Det ske­te sank­t­hans­aft ens- dag i 1977. Hun var på Grå­brød­re Torv med en stu­di­e­kam­me­rat, og jeg med en god ve­nin­de. Vi kom i snak med hin­an­den, og det end­te med, at vi spi­ste mid­dag sam­men, os fi re. Jeg var van­vit­tig fo­rel­sket. Du kan se på bil­le­det, hvor­dan jeg sej­ler hen. Jeg fryg­te­de dog, at så­dan en skøn kvin­de var gift og hav­de fl ere skøn­ne børn – men, nej, det var hun ik­ke. Hun var 28 og jeg 35, og vi har væ­ret sam­men si­den. Næ­ste år har vi 40 års bryl­lups­dag, og vo­res børn, der er 24 og 35, er de ene­ste, som ik­ke har skils­mis­se­for­æl­dre i de­res om­gangskreds. Hun har al­tid tak­ket mi­ne tid­li­ge­re æg­te­fæl­ler for, at jeg var op­dra­get så godt.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.