Ller er man ale­ne’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er me­get kri­sten og be­der me­get til Gud. Og­så før og eft er kam­pe. Jeg har en stærk tro, og når tin­ge­ne ik­ke går, som jeg vil, tæn­ker jeg på Gud og be­der til ham, og så hjæl­per han mig Mi­ka­el Is­hak

Alt an­det end

BT tæl­ler ned til Superliga- start i de sid­ste 12 da­ge op til for­år­spre­mi­e­ren 26. fe­bru­ar. Her sæt­ter vi fo­kus på en ho­ved­per­son i hver klub med spørgs­mål, der hand­ler om ’ alt an­det end 4- 4- 2’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.