DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Uni­ted er fort­sat fa­vo­rit til at gå vi­de­re til Eu­ro­pa Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­ler, men FC Midtjyl­lands 2- 1- sejr be­ty der iføl­ge book­ma­ker­ne, at de dan­ske me­stre nu for al­vor kan øj­ne sen­sa­tio­nen.

Så­le­des gi­ver Nor­di­cBet nu blot tre gan­ge pen­ge­ne på, at FC Midtjyl­land slår Man­che­ster Uni­ted ud af Eu­ro­pa Le­ague, mens Dan­ske Spil er i 2,80 og Bet25 i 2,95.

» Man­che­ster Uni­teds løn­bud­get er 20 gan­ge så stort som FC Midtjyl­lands, men det kun­ne be­stemt ik­ke ses. Midtjy­der­ne vir­ke­de mo­ti­ve­re­de og fri­ske, mens eng­læn­der­ne lig­ne­de et hold uden selv­til­lid. Der­for har Ul­ve­ne go­de grun­de til at lug­te blod « , si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Før op­gø­ret i Her­ning var FC Midtjyl­land vur­de­ret tæt på chan­ce­løs, idet man hos book­ma­ker­ne stod i om­kring odds 7,00 på at gå vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.