2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fro­si­no­ne har set mar­kant bed­re ud i de se­ne­ste kam­pe, og nu står man fak­tisk med en re­el chan­ce for at kun­ne bli­ve op­pe i Se­rie A. Det kræ­ver po­int i det­te lo­ka­l­op­gør mod La­zio, men det er be­stemt hel­ler ik­ke umu­ligt. Fro­si­no­ne kom­mer nem­lig med mas­ser af selv­til­lid, og spørgs­må­let er, hvor me­get La­zio sat­ser på den­ne kamp. Man kan ik­ke nå al­ver­den i liga­en, og der­for sat­ser man på Eu­ro­pa Le­ague, hvor man stil­le­de i stort set stær­ke­ste op­stil­ling i Istan­bul og alt­så har re­tur­kamp al­le­re­de på tors­dag. Der­for stik­kes der her ud på Fro­si­no­ne- po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.