1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med­min­dre man kan la­ve et mira­kel i Cham­pions Le­ague, er FA Cup den ene­ste re­a­li­sti­ske ti­tel, som Chel­sea kan drøm­me om, og hol­det skal ha­ve go­de chan­cer for at vin­de den­ne. Blot tre da­ge se­ne­re skal Man­che­ster Ci­ty spil­le Cham­pions Le­ague i Kiev, og der­for ven­tes hol­det at kom­me med en mas­se re­ser­ver. Det har ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni me­re end an­ty det, da man har et hårdt pro­gram, som og­så in­klu­de­rer Ca­pi­tal One Cup- fi na­len mod Li­ver­pool om en uges tid. Den sto­re mo­ti­va­tions- og klas­se­for­skel bør gi­ve sej­ren til Chel­sea.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.