Dyr­holm

BT - - NYHEDER -

Sku­e­spil­le­ren Tri­ne Dyr­holm fi k en Sølvb­jørn ved fi lm­festi­va­len i Ber­lin for sin ho­ved­rol­le i fi lmen ’ Kol­lek­ti­vet’”. Den før­ste kvin­de­li­ge dan­ske sku­e­spil­ler til at op­nå den hæ­der. Til­lyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.