’ Eft er bo­gen’

BT - - NYHEDER -

ÅBEN­HED be­sty­rel­sen og ak­tio­næ­rer­ne er vi­den­de om det, « si­ger pro­fes­sor i le­del­se ved Aal­borg Uni­ver­si­tet An­ders Dre­jer En spe­ci­el rol­le » Men Flem­m­ing Øster­gaard hav­de en spe­ci­el rol­le som be­sty­rel­ses­for­mand. Han var jo en ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand, der var med i den dag­li­ge drift . Nor­malt er det di­rek­tø­ren, der står for den del af det. Men Flem­m­ing Øster­gaard hav­de jo skabt Par­ken Sport & En­tertain­ment, og der­for hav­de han en sta­tus, der gjor­de, at han selv kun­ne be­stem­me sin egen rol­le i fi rma­et indtil han blev smidt ud, « si­ger An­ders Dre­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.