Ja, ker­ne­væl­ger­ne er ved at ud­dø

BT - - NYHEDER - Bor­ger­lig- li­be­ral po­li­tisk kom­men­ta­tor og ra­diovært

JARL COR­DUA

kam­pen om de mo­der­ne stor­by­væl­ger til Ven­stre, og så tab­te man kam­pen om de na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve væl­ge­re til Dansk Fol­ke­par­ti. Til sidst tab­te man kam­pen om de øko­no­misk- li­be­ra­le væl­ge­re til Li­be­ral Al­li­an­ce. Des­u­den har de tabt det kul­tu­rel­le bor­ger­skab, som tjek­ke­de ud, da kampag­nen om ’ na­zi- is­la­mis­me’ kør­te. Par­ti­et har skift et stra­te­gi så man­ge gan­ge, at det er svært at se, hvad pro­jek­tet er. De Kon­ser­va­ti­ve har mi­stet væl­ge­re til kir­ke­går­den og har haft svært ved at mo­bi­li­se­re nye væl­ger­grup­per.

FØRST TAB­TE MAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.