Ci­ta­tet

BT - - NYHEDER -

Flem­m­ing Thue Jensen Jeg er in­gen helt. Der er in­gen hel­te i det her. Der er kun of­re, og jeg er og­så et off er. Sa­gen har for­fulgt mig li­ge si­den den­gang frem til nu. Hvor­for står jeg frem nu? Jeg har ik­ke men­talt haft plads til at be­skæft ige mig med Scan­di­navi­an Star. Før nu.

Tid­li­ge­re skibsin­spek­tør

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.