Sneskred i Al­per­ne ta­ger end­nu et of­fer

BT - - NYHEDER -

En skilø­ber blev dræbt og en an­den kvæ­stet i Schweiz, hvor en grup­pe på seks per­so­ner søn­dag blev over­ra­sket af en lavi­ne. De løb i et om­rå­de uden for pi­ster­ne.

Sneskred­det op­stod nær den 3500 me­ter hø­je bjerg­top Mit­telal­la­lin i Al­per­ne. De seks skilø­be­re var på vej væk fra om­rå­det ved Mit­telal­la­lin mod Saas- Al­ma­gell.

De blev al­le fan­get i sne­mas­ser­ne, men fi­re af dem kun­ne selv gra­ve sig fri af sne­en uden kvæ­stel­ser.

En 36- årig mand blev flø­jet til et ho­spi­tal i Bern, hvor han se­ne­re om­kom, mens en 49- årig kvæ­stet mand blev flø­jet til be­hand­ling i Visp.

Ri­si­ko­en for lavi­ner har væ­ret høj i den­ne vin­ter­sæ­son i Al­per­ne, hvor der har væ­ret en stri­be dødsu­lyk­ker si­den nytår.

Mindst 15 per­so­ner er om­kom­met i den­ne ski­sæ­son. Blandt dem er seks sol­da­ter fra den fran­ske frem­med­le­gion, som blev fan­get i et skred i for­bin­del­se med en øvel­se.

Tid­li­ge­re i fe­bru­ar blev fem tjek­ki­ske skilø­be­re dræbt i Østrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.