92- åri­ge Mu­ga­be bli­ver ved mag­ten

BT - - NYHEDER -

Den 92- åri­ge Robert Mu­ga­be si­ger, at han ik­ke har no­gen pla­ner om at for­la­de po­sten som præ­si­dent i Zim­bab­we, og har ik­ke ud­set sig no­gen ef­ter­føl­ger.

De stats­li­ge me­di­er hyl­de­de i we­e­ken­den Mu­ga­be, da han fyld­te 92 år i går. Han er den le­der, som har væ­ret længst tid ved mag­ten i Afri­ka. Men Mu­ga­bes mod­vil­je mod at se sig om ef­ter en per­son, som kan af­lø­se ham, har i sti­gen­de grad af­født stri­dig­he­der - og­så in­den for hans eget par­ti Za­nu- PF, hvor le­del­sen prø­ver at for­be­re­de en po­stMu­ga­be- æra.

Den in­ter­ne kon­flikt i det le­den­de par­ti blo­ke­rer ar­bej­det med at lø­se lan­dets aku­t­te pro­ble­mer med den vær­ste tør­ke i en ge­ne­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.