FAK­TA

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af dræb­te og sår­e­de ci­vi­le i Af­g­ha­ni­stan blev sid­ste år det hø­je­ste si­den 2009, vi­ser en FN- rap­port. Blod­s­ud­g­y­del­ser­ne er sær­ligt in­ten­se i Hel­mand i det syd­li­ge Af­g­ha­ni­stan, som del­vist er ved at bli­ve over­ta­get af Ta­le­ban. Sid­ste år blev 3.545 men­ne­sker dræbt i kon­flik­ten mel­lem den af­g­han­ske re­ge­ring og Ta­le­ban. 7.457 blev sår­et.

/ ritzau/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.