Min ged ihjel’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

MMAANNDDAAGG 2 222. F. EFBERBURAURA 2R0 126016

I går

I dag

I mor­gen

Riza Dur­mi­si

Ka­mil Wilczek

FCM – Brønd­by 3. april

Ons­dag 24. fe­bru­ar

Tors­dag 25. fe­bru­ar

Der har væ­ret vin­ger på Riza Dur­mi­si det se­ne­ste år, og med am­bi­tio­ner om end­nu stør­re adres­ser end Brønd­by Sta­dion kan han med end­nu en god halv­sæ­son væ­re på spring til net­op det. Man bli­ver ik­ke en me­re mo­der­ne ba­ck end Dur­mi­si, der kom­mer med frem hver gang, har en ufat­te­lig fart og er bå­de må­l­far­lig og god til at kom­me til ind­læg. Det kan bli­ve et fl yven­de for­år for den 22- åri­ge ba­ck. Den 28- åri­ge po­lak er hen­tet til Brønd­by for at ind­fri mål­po­ten­ti­a­let i klub­ben fra den kø­ben­havn­ske ves­tegn. Det lug­ter lidt af en fod­bold­no­ma­de med et cv, der tæl­ler seks se­ni­o­r­klub­ber, in­den han slog igen­nem og blev top­sco­rer for hjem­lan­dets Pi­ast Gliwi­ce og blev solgt til ita­li­en­ske Car­pi. Med sin fy­si­ske sty rke lig­ner han en æg­te 9’ er til an­gre­bet og en stærk mak­ker til klub­bens fi nske an­gri­ber, Te­emu Puk­ki. Brønd­by skal ha­ve me­dal­jer. Det er mål­sæt­nin­gen, som er re­a­li­stisk, men svær, og som før sæ­so­nen blev kri­ti­se­ret for at væ­re de­fen­siv. Brønd­bys fi re før­ste kam­pe i for­å­ret er på pa­pi­ret over­kom­me­li­ge, og der­for bli­ver ude­kam­pen mod mester­skabs­kan­di­da­ter­ne fra FCM en test på, om Brønd­by vir­ke­lig kan væ­re med blandt de bed­ste i Su­per­liga­en. En sejr her, og hol­det kan sti­le eft er end­nu me­re end ’ ba­re’ bron­ze.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.