Er om OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLÅ BOG NAVN: Cur­ren Cap­les FØDT: 10. ja­nu­ar 1996 i Ohio, USA NU­VÆ­REN­DE BOPÆL: Ven­tu­ra, Ca­li­for­ni­en, USA HØJ­DE: 178 cen­ti­me­ter VÆGT: 68 ki­lo BED­STE X GA­MES- RE­SUL­TA­TER: Guld i Ska­te­bo­ard Park ( Mün­chen 2013 og Austin 2015) samt sølv i Ska­te­bo­ard Park ( Bar­ce­lo­na 2013) SPONSO­RER: Flip Ska­te­bo­ards, Oak­ley, RVCA Clo­t­hing, In­de­pen­dent, Vans, Ri­c­ta Whe­els, Mob Grip, Mo­men­tum Ri­de Shop, Bo­nes Swiss og Mon­ster Ener­gy

HVAD ER X GA­MES?

X Ga­mes er en ek­strem­s­ports­be­gi­ven­hed, der blev af­vik­let før­ste gang i som­me­ren 1995 i Newport, USA

Kon­kur­ren­cen har op­fo­stret stjer­ner som To­ny Hawk og Tra­vis Pa­stra­na, der beg­ge er kendt fra MTV- pro­gram­met ’ Ni­tro Circus’

Der kon­kur­re­res i vin­ter­ud­ga­ven i ski, snow­bo­ard og snescoo­ter, mens som­mer­ud­ga­ven in­de­hol­der ska­te­bo­ard, BMX, mo­to­cross og ra­cing

X Ga­mes vi­ses på DR3. Iføl­ge ska­ter Jonas Daa­ter, der selv kø­rer kon­kur­ren­cer og age­rer eks­pert­kom­men­ta­tor, er Nyjah Hu­ston fa­vo­rit til at vin­de: » På de eft er­føl­gen­de plad­ser tip­per jeg Lu­an Oli­veira og Sha­ne O’Neill. Men læg og­så mær­ke til Cur­ren Cap­les. Han er et stort ta­lent, har en dej­lig ’ smoo­th’ stil, og kan på en god dag blan­de sig i bed­ste halv­del af del­ta­ger­fel­tet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.