1,81

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Uni­teds ind­sats i Her­ning var for­nær­men­de rin­ge, og det er svært at se, at man ba­re så­dan li­ge kø­rer Shrews­bury over. Ska­des­li­sten er alen­lang og nu og­så ud­vi­det med David De Gea og Way­ne Roo­ney, og sidst­nævn­te var hårdt sav­net som ind­pi­sker i Her­ning på et Uni­ted- hold, der vir­ke­de helt apa­tisk. Shrews­bury er trods alt fra Le­ague One og i sid­ste run­de send­te man Cham­pions­hip- top­hol­det Sh­ef­fi eld Wednesday ud af tur­ne­rin­gen. Hol­det kan kom­me i sam­me op­stil­ling som sidst, og skal slet ik­ke væ­re så un­der­tip­pet, som til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.