2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mid­te­ro­p­gør i den fem­te­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, hvor hjem­me­hol­det lig­ner et in­ter­es­sant spil. Var det ik­ke for en for­fær­de­lig sæ­son­start med ét po­int i seks kam­pe, vil­le We­ald­sto­ne væ­re med frem­me i op­ryk­nings­spil­let. De spil­ler sta­dig vel man­ge uaf­gjor­te kam­pe, men be­dømt ud fra re­fe­ra­ter­ne la­der det til at væ­re me­re end til­fæl­dig­hed end en ten­dens, da der som re­gel er man­ge chan­cer i kam­pe­ne. He­mel Hemp­ste­ad er dår­ligt kø­ren­de med seks kam­pe på stri­be uden sejr, og alt an­det li­ge skal We­ald­sto­ne væ­re stør­re fa­vo­rit, end til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.