2,12

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er er svært at se, at Spor­ting skal væ­re så klar fa­vo­rit her. Gas­sen er gå­et en smu­le af bal­lo­nen, og hol­det har ik­ke vun­det med me­re end ét mål i de se­ne­ste fi re kam­pe på eget græs, hvor man end­da har smidt po­int til Rio Ave og Ton­dela. I for­vej­en er man midt i et Eu­ro­pa Le­ague- for­løb, hvor man stil­le­de ret stærkt op mod Le­ver­ku­sen, hvil­ket hel­ler ik­ke ta­ler for Spor­ting. Bo­a­vis­ta har væ­ret i kraft ig bed­ring, si­den Erwin San­chez blev ma­na­ger, og er nu ube­sej­ret i fem kam­pe i træk. Man er i stort set stær­ke­ste op­stil­ling og kan godt dril­le Spor­ting.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.