IN­SPEK­TØ­RENS M

BT - - NYHEDER -

Du bru­ger ude­luk­kel­ses­me­to­den. Der skul­le to per­so­ner til at la­ve det der sa­bo­ta­ge med hy­draulik­rø­ren. Jeg ved, hvem de er, men det er po­li­tiets op­ga­ve at sæt­te navn på de to, der gjor­de det Flem­m­ing Thue Jensen

TIRS­DAG 23. FE­BRU­AR 2016 KL. 03: 28: Kap­ta­jn Hu­go Lar­sen er ik­ke læn­ge­re om­bord og op­ly­ser over ra­dio­en, at bå­de be­sæt­ning og pas­sa­ge­rer har bfor­ladt ski­bet. Det vi­ser sig dog at væ­re for­kert. FØR KL. 09: 00: Ma­skin­chef He­inz Ste­in­hau­ser og che­felek­tri­ker Hans Ryt­ter bli­ver eft er eget ini­ti­a­tiv fl øjet om bord på Scan­di­navi­an Star for at hjæl­pe brand­fol­ke­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.