Le­gen­der

BT - - NYHEDER -

DE KOM IK­KE Fle­re tid­li­ge­re for­mænd og po­li­ti­ske le­de­re valg­te at bli­ve væk, da De Kon­ser­va­ti­ve i går fejre­de par­tiets 100 års ju­bilæum ved en re­cep­tion i Fol­ke­tin­get. Mest sav­net var nok den 86- åri­ge tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Schlüter, som stod i spid­sen for par­ti­et fra 1974 til 1993 og nå­e­de at væ­re stats­mi­ni­ster i me­re end ti år. Men på grund af et svig­ten­de hel­bred måt­te han bli­ve hjem­me.

Me­re over­ra­sken­de var det, at par­tiets for­ri­ge for­mand Lars Bar­fo­ed hel­ler ik­ke kom.

Han var gan­ske vist og­så in­vi­te­ret,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.