Blev væk

BT - - NYHEDER -

men mis­for­stod til­sy­ne­la­den­de en ge­ne­rel be­sked til al­le me­ni­ge med­lem­mer om, at der ik­ke var plads til fle­re.

Per Stig Møl­ler, som var for­mand fra 1997 til 1998, var for­hin­dret, for­di han al­le­re­de var ble­vet hy­ret til at gi­ve et fored­rag i Bir­ke­rød, og den af­ta­le men­te han ik­ke han kun­ne bry­de.

En an­den mar­kant K- for­mand fra 1990er­ne, Hans En­gell, blev væk, for­di han ik­ke læn­ge­re vil for­bin­des med par­ti­et.

Og en­de­lig så man hel­ler ik­ke Pia Christ­mas- Møl­ler ved receptionen. Hun var po­li­tisk le­der fra 1998 til 1999, men ik­ke blandt de in­vi­te­re­de, da hun meld­te sig ud af par­ti­et for syv år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.