Fle­re dræb­te for­ud for Ban Ki- moons be­søg

BT - - NYHEDER -

Tre men­ne­sker blev dræbt og ni sår­et i to for­skel­li­ge an­greb i Burun­di, få ti­mer før FNs ge­ne­ral­se­kre­tær Ban Ki- moon i går an­kom til lan­det. Si­den april sid­ste år er me­re end 400 men­ne­sker ble­vet dræbt i lan­det, ef­ter at præ­si­dent Pi­er­re Nkurun­ziza of­fent­lig­gjor­de, at han stil­ler op til præ­si­dentval­get for tred­je gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.