PKK

BT - - NYHEDER -

Den te­o­ri, der det før­ste år blev til­lagt størst vægt af po­li­tiets ef­ter­forsk­nings­le­der, Hans Holmér, var, at PKK ( Det Kur­di­ske Ar­bej­der­par­ti) stod bag mor­det. Po­li­ti­et var af den op­fat­tel­se at PKK stod bag op til en snes mord på fra­fald­ne PKK’er i Vest­eu­ro­pa. I Sve­ri­ge blev to fra­fald­ne PKK’er skudt i åre­ne før Pal­me­mor­det. I 1982 hav­de Sve­ri­ge sam­men med fi­re an­dre lan­de an­meldt Tyr­ki­et til Eu­ro­pa­rå­det for br­ud mod men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, men ef­ter lik­vi­de­rin­ger­ne i de­cem­ber 1985 trak Sve­ri­ge, sam­men med de an­dre lan­de, an­mel­del­sen til­ba­ge. Yder­me­re fik en ræk­ke le­de­re i PKK rej­se­for­bud. Iføl­ge te­o­ri­en skul­le det­te ha­ve be­vir­ket, at PKK myr­de­de Olof Pal­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.