Po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Te­o­ri­en om, at høj­re­ek­stre­mi­ster i svensk po­li­ti skød Pal­me af po­li­ti­ske år­sa­ger. Spo­ret fyl­der 150 si­der i gransk­nings­kom­mis­sio­nens rap­port.

I 2013 be­ret­te­de jour­na­li­sten Gunnar Wall at en mand over­for ham hav­de hæv­det at en po­li­ti­mand ved Nor­r­malms po­li­ti­di­strikt i 1985 hav­de spurgt man­den om han vil­le sky­de Pal­me. Man­den hav­de af­vist po­li­ti­man­den. Kri­mi­no­lo­gen og den in­ter­na­tio­na­le kend­te for­fat­ter Leif G. W. Per­s­son me­ner at en per­son med bag­grund i po­li­ti­et el­ler mi­li­tæ­ret har be­gå­et mor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.