Is­ra­el

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske par­la­men­ta­ri­ker Per Gart­heon fra mil­jø­par­ti­et hæv­de­de at Is­ra­el hav­de myr­det Pal­me for at ob­stru­e­re for­hand­lin­ger i Mel­le­mø­sten, og en en­gelsk- spro­ge­de bog af H. H. A. Coo­per og Lawren­ce J. Red­lin­ger be­skyl­der Mos­sad for mor­det. Bo­gen er dog stor set ig­no­re­ret af eks­per­ter på grund af unøj­ag­tig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.