Syd­afri­ka

BT - - NYHEDER -

Te­o­ri­en om at Pal­me blev skudt af til­hæn­ge­re af apart­heid. Pal­me næ­re­de stor in­ter­es­se for Syd­afri­ka og støt­te­de ivrigt Oli­ver Tam­bo, der var en af de frem­træ­den­de le­de­re in­den­for ANC. Trods fle­re navn­giv­ne mistænk­te er der al­drig for al­vor få­et hold­ba­re be­vi­ser, der un­der­byg­ger te­o­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.