Christer Pet­ter­s­son

BT - - NYHEDER -

Den al­ko­ho­li­se­re­de, kri­mi­nel­le mand var i om­rå­det på mord­aft enen. Først to år eft er dra­bet be­gynd­te en egent­lig eft er­forsk­ning af Pet­ter­s­sons rol­le. Han blev i 1989 dømt for mor­det pri­mært ba­se­ret på Lis­bet Pal­mes vid­neud­sagn. Han an­ke­de sa­gen og blev fri­kendt. Olof Pal­mes søn Mår­ten, er den dag i dag over­be­vist om, at Christer Pet­ter­s­son skød hans far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.