CIA

BT - - NYHEDER -

Den sven­ske par­la­men­ta­ri­ker Jörn Svensson fra kom­mu­ni­st­par­ti­et hæv­de­de at det ame­ri­kan­ske CIA hav­de myr­det Pal­me for at dæk­ke over IranCon­tra- skan­da­len. Svensk- ju­gosla­ven Ivan von Bir­chan på­står at ha­ve mødt en CIA- agent i Sto­ck­holm der skul­le ha­ve til­budt ham to mil­li­o­ner dol­lars for at myr­de Pal­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.