Vid­ste ik­ke han hav­de få­et rol­len

BT - - NYHEDER -

Don Che­ad­le bå­de in­stru­e­rer og spil­ler ho­ved­rol­len i en kom­men­de film om den le­gen­da­ri­ske ja­zz- trom­pe­tist Miles Da­vis’ liv. Men fak­tisk vid­ste han slet ik­ke, at han skul­le ha­ve no­get med fil­men at gø­re, før ar­bej­det al­le­re­de var i gang, for­tæl­ler han. Fil­men ’ Miles Ahe­ad’ ram­mer de ame­ri­kan­ske bi­o­gra­fer til april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.