1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se, hvor­for det skul­le bli­ve en må­l­fest i den­ne kamp. Bar­ce­lo­na har spil­let 19 be­ty den­de kam­pe i den­ne sæ­son på frem­med græs og he­le 16 af dem er endt med mak­si­malt tre scor­in­ger. Nu gæl­der det så om at få et godt re­sul­tat med til re­tur­kam­pen, og der­for lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at spa­ni­er­ne kø­rer Ar­se­nal over. Eng­læn­der­ne vil gi­vet­vis prø­ve at luk­ke rum­me­ne ned, som man gjor­de med stor suc­ces hjem­me mod Bayern i grup­pe­spil­let, og der­for lig­ner det me­re en tak­tisk aff ære end en spr­ud­len­de og chan­ce­rig kamp. Spil på få mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.