1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Rø­d­ov­re gæl­der det blot om at få de to sid­ste kam­pe over­stå­et in­den slut­spil­let. Man har ik­ke for al­vor no­get at spil­le for, og for­men er i for­vej­en dår­lig. Der­til kom­mer, at første­ke­e­per Ste­fan Rid­derwall har væ­ret ska­det de se­ne­ste par kam­pe, og med slut­spil­let nært fo­re­stå­en­de vil det over­ra­ske me­get, hvis Rø­d­ov­re bru­ger ham i dag. Søn­derjy­ske lug­ter før­ste­plad­sen i grund­spil­let eft er sej­ren i Fre­de­riks­havn, og der­for ta­ger hol­det den­ne kamp me­get se­ri­øst. Og gør det det, er det svært at se an­det end en klar sejr til de for­sva­ren­de dan­ske me­stre.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.