2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er stor for­skel på, hvad de to hold har at spil­le for. Rung­sted bli­ver num­mer seks el­ler syv, og da det ik­ke har det sto­re at si­ge, kan Rung­sted i ro og mag for­be­re­de sig på slut­spil­let. For­men er ik­ke god med ne­der­lag til Gen­toft e og Aal­borg i de to se­ne­ste kam­pe, og hol­det skal her op imod et Her­ning- mand­skab, som kæm­per for den vig­ti­ge fj er­de­plads, der gi­ver hjem­me­ba­ne­for­del i en even­tu­el sid­ste kamp i kvart­fi na­le­se­ri­en. Her­nings form er godt nok ik­ke den bed­ste, men hol­det skal sta­dig væ­re stør­re fa­vo­rit i Saxo Bank Are­na, end til­fæl­det er.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.