I VILD KRIG

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 24. FE­BRU­AR 2016 Jeg gi­ver mig ik­ke. Det er helt sik­kert. De Kon­ser­va­ti­ve er ik­ke en klud, man kan tør­re gulv med Sø­ren Pa­pe, for­mand De Kon­ser­va­ti­ve 14. fe­bru­ar Fle­re for­ske­re, som har le­ve­ret be­reg­nin­ger til re­ge­rin­gens kom­men­de land­brugs­pak­ke, for­tæl­ler i Berlingske, at re­ge­rin­gen har for­dre­jet de­res tal. Re­elt vil land­brugs­pak­ken øde­læg­ge na­tu­ren langt me­re, end re­ge­rin­gen fo­re­gi­ver, fast­slår for­sker­ne. 15. fe­bru­ar På et mø­de i blå blok er­ken­der Eva Kjer Han­sen, at den nye land­brugs­pak­ke vil be­ty de stør­re ud­led­ning af kvæl­stof. Det er i skæ­ren­de kon­trast til, at min­ste­ren tid­li­ge­re har sagt, at den vil gav­ne mil­jø­et.

18. fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.