Ram­te kran i over­skæ­ring

BT - - NYHEDER -

TOGULYKKE Et pas­sa­ger­tog har ramt en mo­bil kran og er af­spo­ret i det øst­li­ge Hol­land tirs­dag for­mid­dag. En per­son er om­kom­met, og en an­den al­vor­ligt kvæ­stet. 10 an­dre er slup­pet med let­te­re kvæ­stel­ser, med­del­er borg­meste­ren i by­en Dal­f­sen, Han No­ten.

No­ten sag­de tid­li­ge­re til avi­sen De Te­le­graaf, at ulyk­ken hav­de ko­stet to per­so­ner li­vet. Men han har si­den truk­ket den op­lys­ning til­ba­ge. Den om­kom­ne er an­gi­ve­ligt tog­fø­re­ren.

Lo­ka­le me­di­er skri­ver om år­sa­gen til ulyk­ken, at to­get bra­ge­de di­rek­te ind i en mo­bil­kran, som kryd­se­de spo­ret ved Dal­f­sen øst for Zwol­le.

Sam­men­stø­det med kra­nen af­spo­re­de Ar­ri­va- to­get, og fi­re vog­ne er væl­tet om på si­den.

Ulyk­ken ske­te om­kring klok­ken ni tirs­dag for­mid­dag.

Om­kring 10 am­bu­lan­cer blev sendt til ulyk­kes­ste­det.

Der er end­nu ik­ke over­blik over an­tal­let af kvæ­ste­de, og togsel­ska­bet Ar­ri­va har ik­ke kom­men­te­ret hæn­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.