’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Min chan­ce for at bli­ve pre­mi­er­mi­ni­ster er om­trent li­ge­så sto­re som chan­cen for at fin­de El­vis på Mars, el­ler for at jeg bli­ver re­inkar­ne­ret som en oli­ven Min må­de at ta­le på blev kri­ti­se­ret af in­gen rin­ge­re end au­to­ri­te­ten Ar­nold Schwarze­neg­ger. Det var et lav­punkt, mi­ne ven­ner, at få mi­ne re­to­ri­ske ev­ner for­dømt af en få­mælt østrigsk cy­borg Jeg for­står vir­ke­lig ik­ke, hvor­for folk er så snob­be­de om­kring Chan­nel 5 ( kom­merci­el tv- ka­nal, red.). De vi­ser respek­tab­le do­ku­men­ta­rer om An­den Ver­denskrig. Og de­di­ke­rer og­så en del sendetid til dyb­de­bo­ren­de pro­gram­mer om lap- dan­cing og an­dre re­la­te­re­de vig­ti­ge em­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.