De for­svin­der om­kring mig

BT - - NYHEDER -

• Ve­ra Ge­buhr

• Art­hur Jensen

• Es­per Ha­gen

• Jør­gen Buck­høj

• Axel Strø­bye

• Hel­le Virk­ner jeg.’ Men desvær­re for­svandt al­le mi­ne jæv­nal­dren­de. Jeg har hel­dig­vis sta­dig to jæv­nal­dren­de ven­ner til­ba­ge, Did­der Røn­lund og Eva Ben­dix ( beg­ge jour­na­li­ster, Men de er jo kun 90 år, « si­ger hun og til­fø­jer med den van­li­ge bar­ske Li­se Nør­gaard­hu­mor: » De er jo et par hval­pe « .

Nyhe­den om Ja­cob Dal­gaards død bred­te sig som en lø­beild i me­di­er­ne i går. Og det for­står Li­se Nør­gaard godt. For selv om Ja­cob Dal­gaard kun var en af i alt fi re sku­e­spil­le­re, der spil­le­de rol­len som Da­ni­el Skjern, så spil­le­de han rol­len så over­be­vi­sen­de, at in­gen no­gen­sin­de har glemt Ja­cob Dal­gaards sto­re, bru­ne øj­ne med det be­drø­ve­de blik. Og slet ik­ke den hjer­teskæ­ren­de sce-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.