Nej, skæld ud gør in­gen for­skel

BT - - DEBAT - For­mand for For­æl­dre­nes Lands­for­e­ning

DORT­HE BOE DANBJØRG

ik­ke vej­en til at lø­se de kon­fl ik­ter, der er i bør­ne­ha­ven. Med den vi­den vi har om, hvad det gør ved børn at få skæld ud, så er det ik­ke den rig­ti­ge vej. Man skal i ste­det ta­le med bør­ne­ne og ha­ve tå­l­mo­dig­he­den med dem, da bør­ne­ne er ved at læ­re, hvor­dan man be­går sig. Pæ­da­go­ger og pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re er jo pro­fes­sio­nel­le, så der­for har jeg sto­re for­vent­nin­ger til, at de er fuld­stæn­dig be­vid­ste om, hvor­dan de skal hånd­te­re bør­ne­ne.

SKÆLD UD ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.