Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Claus Hjort Fre­de­rik­sen En så am­bi­tiøs ud­fl yt­nings­plan, som vi har ved­ta­get, er ik­ke bil­lig. Den ko­ster pen­ge. For os har det væ­ret en po­li­tisk pri­o­ri­te­ring at sik­re en bed­re for­de­ling af ar­bejds­plad­ser over he­le lan­det.

Fi­nans­mi­ni­ster ( V), til al­tin­get. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.