Svensk læ­ge får ti år for at hol­de kvin­de i bun­ker

BT - - NYHEDER -

En svensk læ­ge blev tirs­dag idømt ti års fængsel for at ha­ve holdt en kvin­de fan­get i en bun­ker un­der sin ha­ve i Skå­ne.

Man­den skal des­u­den be­ta­le 180.000 sven­ske kro­ner i er­stat­ning til kvin­den, som blev holdt fan­get i den lys- og ly­di­so­le­re­de bun­ker.

Den 38- åri­ge læ­ge slap kvin­den fri ef­ter seks da­ges fan­gen­skab. Han har in­drøm­met, at han lå­ste kvin­den in­de og gav hen­de slø­ven­de stof­fer. Han sag­de i ret­ten, at hun al­drig var i fa­re, for han hav­de helt styr på, hvad han fo­re­tog sig.

Læ­gen var og­så til­talt for at ha­ve vold­ta­get kvin­den ved en tid­li­ge­re lej­lig­hed. Det blev han dog ik­ke dømt for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.