Fængs­let for drabs­for­søg ef­ter bil­j­agt

BT - - NYHEDER -

OP­GØR Ved et grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Hil­le­rød er en 23årig mand tirs­dag ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger. Han sig­tes for to til­fæl­de af drabs­for­søg og for trus­ler på li­vet ef­ter en vold­som bil­j­agt ved Fre­de­riks­værk fre­dag af­ten.

Far­ten kom op på cir­ka 160 ki­lo­me­ter i ti­men på Hil­le­rød­vej, hvor man højst må kø­re 80 ki­lo­me­ter i ti­men. For­føl­gel­sen strak­te sig over cir­ka 13 ki­lo­me­ter. Per­son­ligt ude­stå­en­de Fø­re­ren af en Au­di A4 jag­te­de en Toy­o­ta Ay­go med tre per­so­ner, og po­li­ti­et me­ner, at den 23- åri­ge sad bag rat­tet i Au­di­en.

Til sidst gik det galt. Ay­go’en blev på­kørt og klemt op mod au­tovær­net, hvor­ef­ter den rul­le­de rundt på ta­get. Ved uhel­det slap de tre i bi­len for al­vor­li­ge ska­der. Fø­re­ren var om­kring 25 år, og de to pas­sa­ge­rer var om­kring 20 år.

» Der er ta­le om et ude­stå­en­de mel­lem fø­rer­ne af de to bi­ler, men hvad det hand­ler om, hol­der vi fo­re­lø­big for os selv, « sag­de vagt­chef Pe­ter Ole­sen lør­dag til Ritzau. Ef­ter­søgt Og­så en an­den bil delt­og til­sy­ne­la­den­de i det lang­va­ri­ge og be­vid­ste for­søg på at ram­me Ay­go’en, og po­li­ti­et le­der fort­sat ef­ter en an­den mand, som man og­så vil sig­te i sa­gen.

Da der er mu­li­ge med­ger­nings­mænd på fri fod og af hen­syn til po­li­tiets ef­ter­forsk­ning, valg­te dom­me­ren at luk­ke dø­re­ne for of­fent­lig­he­den ved tirs­da­gens grund­lovs­for­hør, op­ly­ser an­kla­ger Ber­nt Far­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.