’ Jeg har al­drig haft sex med Kesha’

BT - - TV / RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

RETS­SAG på­stå­e­de voldtægt. Og det skal væ­re grun­den til at den i dag 27- åri­ge san­ger og sangskri­ver først an­lag­de sag i 2014. Hand­ler ba­re om pen­ge Lukasz Got­twald har på den an­den si­de he­le ti­den på­stå­et, at voldtægtsankla­ger­ne er fal­ske, og at de er det re­ne op­spind. En smæ­de­kampag­ne, der ude­luk­ken­de hand­ler om pen­ge, og om at Kesha vil fri­gø­res fra sin kon­trakt.

» En­hver nor­mal per­son er imod voldtægt og seksu­el in­ti­mi­de­ring, og dem, der ud­ta­ler sig, gør det mod bed­re vi­den og uden at ken­de til sa­gens fak­ta, « twe­e­te­de Dr. Luke tirs­dag.

Ik­ke de­sto min­dre er en ræk­ke ame­ri­kan­ske po­p­stjer­ner ble­vet så ra­sen­de over af­gø­rel­sen til Dr. Lukes for­del, at de nu stil­ler sig frem og bak­ker Kesha op.

Tay­l­or Swift har end­da væ­ret i ban­ken for at hen­te 250.000 dol­lar, for at gi­ve Kesha en fi­nan­si­el hånd.

Og der­ud over støt­tes hun og­så af Kel­ly Clark­son, Lady Gaga, Ari­a­na Gran­de og Lily Al­len, der twe­e­te­de:

» Mi­ne tan­ker er med Kesha – jeg er ked af, at du skal igen­nem den­ne op­le­vel­se. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.